Flottbesök i Malmö

2018-03-04 13 st Örlogsskepp från Tyskland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Sverige deltar i en årlig övning och leds av den tredje tyska minröjningsdivisionen. Det uttalade syftet är att stärka de medverkande ländernas förmåga att strida till sjöss, närmare uttryckt handlar det om att både manövrera och navigera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jörgen Grahn / FarbrorGrahns Bildbyrå