2020-08-16 Svarta Bergen

2020-08-16 I över etthundra år har man brutit Diabas / Svart Granit och det bryts fortfarande idag diabas i det som kallas Svarta Bergen dock i ett annat dagbrott. Dagbrottet där museet ligger sägs vara ett av världens största där diabas bryts, 900 meter långt, 50 meter brett och 75 meter djupt. Runt om på området finns det olika skulpturer som är gjorda av diabasen som bryts här.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Jörgen Grahn / FarbrorGrahns Bildbyrå